فشارسنج مچی بی ول مدل MED-57 از نوع دیجیتالی است. فشارسنج مچی بی ول MED-57

1،870،000 تومان