فشارسنج بازویی Citizen CH-453 بدن آداپتور و فشارسنج بازویی سیتی زن CH-453 AC با آدپتور میباشد. فشارسنج بازویی Citizen CH-453

1،350،000 تومان