گردنبند طبی سخت ورنا با مدل v103 نیز شناخته میشود. گردنبند طبی سخت ورنا

235،000 تومان