فشارسنج بازویی الپکس PG-800B31 از جمله دستگاه های فشار خون ارزان قیمت است. فشارسنج بازویی الپکس PG-800B31...

930،000 تومان