دستگاه بخور سرد بیورر LB44‬ توانایی تولید بخار سرد را دارد. دستگاه بخور سرد بیورر LB44‬